Godt i gang med sikker slank, gratis e-bog

Slankenyt logo


 

Startside | Oversigt over udsendte nyhedsbreve | brugerbetingelser | Om slankenyt


Se evt. også:

sikkerslank.dk

kalorietabel.dk


303 Slankeopskrifter

303 Slankeopskrifter e-bog til kun kr. 99,-


Suppe-og råkostdage


Livsstilsmedicin mod slidgigt

Slankenyt nr. 16. 7. januar 2004

1) Målsætning
2) Hvordan du øger din motivation
3) Er det nødvendigt at tælle kalorier?
4) WHO: Fedmeepidemi bekymrende

Kære læser

Det nye år er begyndt, og rigtig mange er gået i gang med en slankekur.

Skal årets første slankekur lykkes for dig, handler det om at gribe tingene fornuftigt an. Det hele begynder faktisk FØR, du starter på din kur.

Denne gang bl.a. lidt om målsætning og motivation.

Med venlig hilsen
John Buhl

1) Målsætning

Vi kan med rette spørge, hvorfor nogle mennesker tilsyneladende kan sætte sig et mål og så faktisk nå det, når mange andre har så svært ved det?

Det er der givetvis flere grunde til, men når meget succesrige mennesker bliver spurgt om grunden til deres succes, vil de næsten alle sige, at de er kommet så langt ved at have en klar målsætning, som de planmæssigt arbejdede mod - trin for trin.

En af de vigtigste årsager til, at disse mennesker når det, de sætter sig for, er, AT DE HAR SAT SIG DET FOR!

Ikke kun som et ønske eller vagt håb, men som et præcist og klart mål. Og de bruger tid på at lægge en strategi for præcist, hvordan de vil nå deres mål.

Mennesker som ikke er tilfredse med livet, eller føler meget går dem imod, håber måske på bedre tider, eller at noget godt pludselig vil ske af sig selv.

Alt for sjældent sætter de sig klare mål og planlægger, hvordan de vil nå det, de ønsker.

En klar og præcis målsætning - sammen med en god plan - er nødvendig, uanset hvad du ønsker at opnå.

Derfor...

Sæt et klart mål for dit vægttab!

Bestem dig for PRÆCIST hvad du vil opnå, og hvornår du vil opnå det.

Et eksempel kan være: "vægt 62 kg den 10 april".

Skriv dit mål ned.

Overvej hvad det vil kræve af dig, at nå dit mål.

Er du klar til at yde den indsats?

Er dit mål værd at kæmpe for?

Hvordan bliver du i stand til at holde ud og gennemføre de ændringer, du har sat dig for?

Når du er tilstrækkelig motiveret, er du også godt rustet til at overvinde de problemer, der måtte komme.

Det er derfor vigtigt at vide lidt om ...

2) Hvordan du øger din motivation

Når noget betyder nok for dig, når det endelige mål er værdifuldt nok for dig, er du motiveret.

Din hensigt med at ændre dine vaner og nå dit mål skal være stærkere, end lysten til at falde tilbage til gamle vaner, når du fristes.

Det betyder ikke, at du ikke kan "falde i", men det betyder, at du straks efter bør være i stand til igen helhjertet at arbejde hen imod dit mål.

Jo flere grunde, du kan finde til at ændre og forbedre bestemte vaner, desto bedre.

Skriv dem alle ned!

Skriv alle de argumenter ned, du kan komme i tanke om, hvorfor det er vigtigt for dig at ændre din livsstil og nå dit mål. Skriv indtil du virkelig FØLER dig motiveret - indtil du får en god og positiv fornemmelse af, at du vil klare det.

Fokuser på målet. Det er vigtigt. Se dig selv som slank, rask, i bedre form - eller hvad dit formål end er med at forbedre dine vaner. Jo bedre du kan forestille dig, hvordan det er at nå dit mål, desto mere virkeligt bliver det for dig - og desto mere motiveret bliver du for at nå det.

Forestil dig, hvordan du vil føle dig tilpas. Prøv at gøre dine forestillinger så virkelige, at du føler de positive følelser og den energi, du forbinder med at nå dit mål.

Din forestilling skal være så virkelig for dig, at du i en periode med modgang har et indre billede som hjælper dig til at holde ud og fortsætte.


Mail fra en læser:

3) Er det nødvendigt at tælle kalorier?

Er opdateret og kan nu læses her


4) WHO: Fedmeepidemi bekymrende

WHO har udpeget fedmeepidemien som et af de største folkesundhedsproblemer, og på verdensplan er der nu flere overvægtige end undervægtige.

Det er særlig den stigende forekomst af overvægt og fedme blandt børn og unge som er bekymrende, oplyser Fødevaredirektoratet.

I Danmark er der sket en tredobling af antallet af overvægtige indenfor de sidste 25 år.

Kommentar:

Forklaringen på denne voldsomme stigning i overvægtige og fede mennesker finder vi i vore kostvaner!

I vor moderne verden er vi kommet så langt væk fra at spise de fødevarer, som menneskekroppen er biologisk tilpasset. Vi fylder os med så mange raffinerede (ændrede/unaturlige) fødevarer, at der før eller senere går koks i de fintfølende mekanismer i din krop - som ellers helt automatisk og naturligt regulerer din kalorieindtagelse i forhold til dit kalorieforbrug!

Det er de unaturlige kostvaner, som forstyrrer de mekanismer i kroppen, der regulerer din appetit i forhold til dit behov. Og når det sker stiger vægten.

Kunsten at ændre vanerHelbredende kost

Slankeværdi — nøglen til vægttab